ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ៦៥៨នាក់ ខណៈជាសះស្បើយ ៧៩៨នាក់ និងស្លាប់២២នាក់ 

image

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន ៦៥៨នាក់ ខណៈអ្នកជំងឺ ៧៩៨នាក់ជាសះស្បើយ និងស្លាប់២២នាក់។ 

សូមបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ សរុបចំនួន ៧៧,២៤៣នាក់ ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន៦៩,៩៩៦នាក់ និងស្លាប់សរុបចំនួន ១,៣៩៧នាក់៕