ព័ត៌មានជាតិ

សម្ដេចតេជោ បង្ហាញរូបភាព ចៅ២នាក់ មកលេងដល់ផ្ទះ

image

នាព្រឹកថ្ងៃនេះ ចៅទី២០ និងបងស្រីគេ មកលេងជាមួយជីតា។នេះជាការបញ្ជាក់ ពីសម្តេចតេជោសែន  តាមហ្វេសប៊ុកសម្តេចផ្ទាល់។

សម្តេចបញ្ជាក់ថា ចៅប្រុសសម្តេចនោះ បានអង្គុយលើជីតាមិនចង់ចុះប្រហែលចង់បានទូរស័ព្ទមិនដឹងព្រោះនិយាយគ្នាស្តាប់អត់បាន៕

ព័ត៌មានទាក់ទង...