ព័ត៌មានជាតិ

គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពេញមួយ ឆ្នាំ​២០១៨សម្លាប់​មនុស្ស ១៧៦១ នាក់ និង​របួស ៤៧៧១ នាក់

image

ភ្នំពេញ៖ នៅ​ក្នុងឆ្នាំ​២០១៨ គិត​ចាប់ពី​ខែមករា ដល់​ខែធ្នូ គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក បានសម្លាប់​មនុស្ស​សរុប ១៧៦១ នាក់ និង​របួសសរុប៤៧៧១​នាក់​។ចំនួន​អ្នកស្លាប់ និង​របួស​នេះ បាន​ថយចុះ បើ​ធៀប​នឹង​ឆ្នាំ​២០១៧​ ព្រោះថាក្នុងរយៈពេល១២ខែដូចគ្មាកាលពីឆ្នាំ​២០១៧ គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍ បានសម្លាប់​មនុស្ស រហូតដល់ ១៧៨០ នាក់ និង​អ្នករងរបួសសរុប ៥៥៣៩ នាក់​។

​របាយការណ៍​របស់​នា​យក​ដ្ឋា​នន​គរ​បាលច​រាច​រណ៍ និង​សណ្តាប់ធ្នាប់​សាធារណៈ នៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ បានបង្ហាញ​ពី​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍ តាម​ខែ នីមួយៗ ដោយក្នុងនោះខែមេសា ដែលជារដូវបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរ ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ច្រើនជាងគេបើធៀបនឹងខេត្តដទៃទៀត ដោយក្នុងនោះរួមមាន ៖

-​ខែមករា កើតឡើង ៣០៤លើក បណ្តាល​ឲ្យ​ស្លាប់១៦៨នាក់ និង​របួស​សរុប៣៩៥នាក់។

-​ខែកុម្ភៈ គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក កើតឡើង ២៥៣លើក បណ្តាល​ឲ្យ​ស្លាប់ ១៥៧នាក់ និង​របួស​សរុប ៤១២នាក់។

-ខែមីនា គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក បានកើត​ឡើង ២៦២ លើក ស្លាប់១៥៥ នាក់ និង​របួស​សរុប ៤២៧នាក់​។

-​ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៨ គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក បានកើត​ឡើង ៣១៦ លើក បណ្តាល​ឲ្យ​ស្លាប់ ១៧៧ នាក់ និង​របួស ៤៧៤ នាក់។

-​ខែឧសភា គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក បានកើត​ឡើង ២៥៥ លើក បណ្តាល​ឲ្យ​ស្លាប់ ១៤១ នាក់ និង​របួស ៣១៨នាក់។

-​ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០១៨ គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក កើតឡើង ២៤៣ លើក បណ្តាល​ឲ្យ​ស្លាប់ ១៣២ នាក់ និង​របួស ៣៧៣នាក់។

-​ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០១៨ កើតឡើង ២៣៨ លើក បណ្តាល​ឲ្យ​ស្លាប់ ១៣០ នាក់ និង​របួស ៣៦១​នាក់។

-​ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៨ គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក នៅ​ទូទាំងប្រទេស បានកើត​ឡើង ២៥៧ លើក ស្លាប់ ១២២​នាក់ និង​របួស​សរុប៣៣៥​នាក់​។

-​ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៨ គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក នៅ​ទូទាំងប្រទេស បានកើត​ឡើង ២៥០ លើក បណ្តាល​ឲ្យ​ស្លាប់ ១៣១ នាក់ និង​របួស ៣៣២នាក់។

-​ខែតុលា កើតឡើង ៣០៩ លើក បណ្តាល​ឲ្យ​ស្លាប់ ១៦៦​នាក់ និង​របួស​សរុប៤៧៧​នាក់​។

-​ខែវិច្ឆិកា ចំនួន ២៨៧​លើក ស្លាប់ ១៤២​នាក់ និង​របួស ៤៤២​នាក់​។

-​ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៨ គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក នៅ​ទូទាំងប្រទេស បានកើត​ឡើង ២៩៣​លើក បណ្តាល​ឲ្យ​ស្លាប់ ១៤០​នាក់ និង​របួស ៤២៥​នាក់​។

​ចំណែក​មូលហេតុ​នៃ​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក នៅ​ទូទាំងប្រទេស ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៨ គឺដោយសារ​ការបើកបរ​ល្មើស​ល្បឿន​កំណត់,បើកបរប្រជែង,មិនគោរពសិទ្ធិ និង​បើកបរ​មិន​ប្រកាន់​ស្តាំជាដើម​។

រីឯ​រាជធានី​-​ខេត្ត ដែល​គ្រោះថ្នាក់ និង​រងគ្រោះ​ច្រើនជាងគេ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ខេត្ត​ព្រះសីហនុ និង​នៅ​ខេត្តកណ្តាល។

​សូមរំលឹកថា កាលពី​ឆ្នាំ​២០១៧ គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក នៅ​ទូទាំងប្រទេស បានសម្លាប់​មនុស្ស ១៧៨០ នាក់ និង​របួស ៥៥៣៩ នាក់​ និងកាលពី​ឆ្នាំ​២០១៦ គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក នៅ​ទូទាំងប្រទេស បានសម្លាប់​មនុស្ស ១៧១៧ នាក់ និង​របួស ៦៦០៧ នាក់​៕

ព័ត៌មានទាក់ទង...