ព័ត៌មានជាតិ

ទស្សនារូបភាពនៃទិដ្ឋភាពអាកាសធាតុនៅខេត្តកែប

image

ខេត្តកែប ៖ មេឃកំពុងធ្លាក់ភ្លៀងពីខ្សោយទៅបង្គួរទូទាំងខេត្ត នាម៉ោង ៨:៣០ នាទី ព្រឹកថ្ងៃទី ២១ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៨ នេះ៖


ព័ត៌មានទាក់ទង...